Hájení revírů 2020:

Informace o hájení revírů budou s dostatečným předstihem prezentované na této stránce.

Další informace můžete získat od:

                      předsedy MO Ing. L. Kasana na č. mob. 602 171 868
                      hospodáře MO V. Matějky na č. mob. 720 280 264
                      brigád. ref. MO P. Hobizala na č. mob. 728 179 336

ČRS MO Nové Hrady © 2011