Informace k členské výroční schůzi 2020

Výroční členská schůze MO ČRS Nové Hrady proběhne v sobotu 1.2.2020 v sále Kulturně spolkového domu MěÚ Nové Hrady (bývalá budova Státního statku) od 9.00 hodin.

S programem:

 1. Zahájení - schválení programu schůze
 2. Volba mandátové, návrhové
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
 5. Zpráva hospodáře o hospodaření MO v roce 2019
 6. Zpráva účetního o finančním hospodaření MO 2019
 7. Návrh rozpočtu MO ČRS na rok 2020
 8. Zpráva revizní komise za rok 2019
 9. Zpráva komise po zarybnění sport. revírů 2019
 10. Seznámení se Zápisem a usnesením Konference JčÚS
 11. Diskuse
 12. Usnesení a závěr

Po ukončení výroční členské schůze bude možné zaplatit členské známky na rok 2020- Členské známky na rok 2020 musíte uhradit a vyzvednou do konce měsíce dubna 2020!!! Členskou legitimaci vezměte s sebou.

Informace ke schůzím výboru

Schůze výboru MO ČRS Nové Hrady se konají pravidelně každé první úterý v měsíci vyjma měsíců červenec a srpen a to vždy od 18.00 hodin v Kulturně spolkovém domě v klubovně MO ČRS /vchod ze zadního dvora/, změna termínu je možná /výjimečně/ po dohodě členů výboru.

Program schůzí výboru je rámcově stanoven na konci každého zasedání výboru a je doplňován o aktuální dění v činnosti MO.

Schůzí výboru se může zúčastnit každý člen MO bez předchozího ohlášení a to pokud jeho přítomnost řeší náplň činnosti organizace nebo návrhy na její doplnění nebo zkvalitnění.

ČRS MO Nové Hrady © 2011