Dětské rybářské závody v roce 2020:

Závody se budou konat v Nových Hradech v neděli 7. července 2020. V Horní Stropnici v neděli 14. července 2020. Bližší informace o dětských rybářských závodech najdete na plakátech v Nových Hradech a v Horní Stropnici.

Místní organizace Českého rybářského svazu
Nové Hrady


Zápisy dětí ve věku od 7 do 15 let o členství v Dětském rybářském kroužku MO ČRS Nové Hrady se vzhledem k problémům s vedoucími kroužků konají na Nových Hradech dne 16. ledna 2020 v klubovně MO ČRS od 16.00 hod. Zápisy v Horní Stropnici proběhnou po dohodě se ZŠ v termínu, který bude určen až po tomto jednání.

V Nových Hradech

Ing. Ludovít Kasan v.r.
Předseda MO ČRS Nové Hrady

Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb


Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:
 • 1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště a podat u příslušné MO přihlášku za člena.
 • 2. Absolvovat (ve stanoveném termínu) proškolení a test pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů …upravujících lov ryb.
 • 3. Vše lze domluvit s vedoucími Dětských rybářských kroužků každou středu od 1730 hodin v klubovně Místní organizaci ve Spolkově kulturním domě (bývalý Státní statek) nebo na č. mobilu – 602 171 868 (Ing. Ludovít Kasan – předseda MO ČRS …Nové Hrady). Na základě úspěšně absolvované zkoušky a písemného testu :
 • MO ČRS vydá:
 • a. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě obecní úřad Nové Hrady vydá, po vyplnění žádosti a uhrazení správního poplatku - Rybářský lístek -.
 • b. Členskou legitimaci. Při jejím vydání uhradí žadatel zápisné a členský příspěvek. Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá formou Dětských rybářských kroužků při MO, kde se mají možnost přihlásit (bod č.3) a kde se jim věnují proškolení vedoucí.
 • c.Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit - Povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry -. ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS Další informace vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.
 • d.Poté vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.
 • Základní podmínky a informace k činnosti kroužku:

  - dětský rybářský je určen pro děti ve věku 7 až 15 let, v případě většího zájmu budou utvořené dva kroužky s členěním dětí od 7 do 10 let a dětí od 10 do 15 let
  - členství v Dětském rybářské kroužku je bezplatné
  - první zápisné za člena (dítě do 15 let) hradí MO ČRS
  - řádná docházka do rybářského kroužku je podmínkou pro získání členství v MO ČRS
  - získání Povolenky k lovu ryb je podmíněné prokázáním základních teoretických a praktických znalostí sportovního rybářství
  - rybářský kroužek probíhá každou středu od 17.30 hodin do 19.00 hodin v klubovně MO ČRS nebo po vzájemné domluvě v jiném termínu, čase nebo místě.

  Náplň činnosti kroužku:

  - poznávání ryb, vodních organizmů a vodních rostlin
  - povolené způsoby a druhy lovu ryb, teoretická a praktická příprava
  - znalost rybářského náčiní, nářadí, návnad a nástrah
  - práce s rybářským prutem, vázání háčků, rybářské uzle, výroba splávků a olůvek
  - poznávání a chování v přírodě, ochrana přírody

  Vedením kroužku byli MO ČRS pověření:

  Petr Šafránek - Dětský rybářský kroužek - Nové Hrady - č.mob. 720 304 065 zástupci: Ing. L. Kasan a V. Matějka – členové výboru MO
  Miloš Martínek - Dětský rybářský kroužek - Horní Stropnice – č. mob. 733 332 044 zástupce: Mgr. P. Kroupa – člen výboru MO
  Zájemce o vedení Dětských kroužků rádi přivítáme a dohodneme se na spolupráci.

ČRS MO Nové Hrady © 2011